Dr. Nur Aji Wibowo, M.Si

Lektor Kepala

NIDN : 0630068302
Kode Dosen : 64011
Pendidikan : S3
Kepakaran : Nanomaterial Magnetik; Spintronik
Email : nur.wibowo@uksw.edu
Phone : 08xxxxxxxxx5
Room : Gedung C, Lantai 1

Profile Dosen